Küsi pakkumist

Mozart Catering - näidismenüüde lisatingimused

Tellimistingimused lühidalt:

 • Minimaalne tellimus kehtib 15-le inimesele kui ei ole kirjas teisiti;
 • Menüü hinnad ei sisalda transpordi- ja teenindustasu;
 • Lisateenusena pakume dekoratsioone, menüükaarte, lilleseadeid ja rendime inventari. Hinnad kokkleppel;
 • Minimaalne ettetellimise aeg: 3 tööpäeva;
 • BBQ- menüüd  valmivad 100% värskena kliendi nähes sündmuse toimumiskohas BBQ- haagisköögist või grill-pannidelt;
 • BBQ- menüüde maksumusele lisandub BBQ- haagisköögi maksumus, transpordi- ja teenindustasu.

 

Üldised tellimis- ja maksetingimused: 

 • Käesolevad tingimused on Tellija ja Jahh Catering OÜ, kui Mozart Cateringi kaubamärgi omaniku, vahel sõlmitava catering-teenuse aluseks.
 • Mozart Cateringi esindaja poolt koostatud kirjalik hinnapakkumine kehtib ühtse tervikuna ning on Tellijale catering-teenuse vormistamise ja kinnitamise aluseks. Tellimus sisaldab detailset informatsiooni tellitud toodete ja teenuste kohta,mille koostamise aluseks on eelnev Tellijalt laekunud informatsioon.
 • Tellija kinnitab Mozart Cateringi hinnapakkumise kirjalikult e-posti teel. Seejuures on Tellijal õigus kinnitatud hinnapakkumist (Tellimust) muuta (k.a. osalejate üldarv) hiljemalt 3 (kolm) tööpäeva enne Tellimuse täitmise kuupäeva. Selleks esitab Tellija kirjalikus vormis lõpliku osalejate arvu kinnituse Mozart Cateringi esindajale. Hilisemaid Tellija poolseid muudatusi aktsepteerib Mozart Catering vaid eelneval kokkuleppel ja võimaluse korral.
 • Kinnitatud Tellimuse alusel esitab Mozart Cateringi esindaja Tellijale ettemaksuarve kuni 100% ulatuses Tellimuse kogusummast, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Tellimus loetakse kinnitatuks pärast seda, kui ettemakse arves esitatud summa on laekunud Jahh Catering OÜ arvelduskontole. Ettemakse mittelaekumisel ettenähtud ajaks jätab Jahh Catering OÜ endale õiguse loobuda Tellimuse täitmisest.
 • Kui Tellija tühistab tellimuse:

             - Hiljemalt 7 (seitse) tööpäeva enne Tellimuse täitmise kuupäeva, tagastab Jahh Catering OÜ kogu summas ettemakse (100% ettemakse tagastus);

             - Vähem kui 3 (kolm) tööpäeva enne Tellimuse täitmise kuupäeva, on Jahh Catering OÜ´l õigus jätta ettemakse tagastamata, et katta Tellimuse ettevalmistusega seotud tegevuskulud.

 • Peale Tellimuse täitmist ja juhul, kui sündmuse käigus on tekkinud kooskõlastatud lisakulud (lisajoogid, teeninduse ületunnid, jm lisateenused), esitab Mozart Cateringi esindaja kirjalikult hiljemalt 3 tööpäeva jooksul Tellijale korrigeeritud Tellimuse. Seejuures ei toimu tagasiarvestust juba avatud joogipudelitele. Tellijal on kohustus tagastada 100% ettevõttele kuuluv inventaar. Tellijal on kohustus hüvitada lõhutud ja kaotatud inventari maksumus vastavalt kehtivale hinnakirjale, juhul kui vara hävinemise või kadumise on põhjustanud Tellija või temaga seotud isiku tegevus.
 • Peale tellimuse täitmist esitab Mozart Cateringi esindaja Tellijale arve vastavalt korrigeeritud Tellimusele, millest on maha arvestatud tasutud ettemakse summa.
 • Tellijale jääb õigus esitada kõik pretensioonid kirjalikult 3 (kolme) tööpäeva jooksul peale Tellimuse täitmist ja enne lõpliku arve väljastamist. Hilisemaid pretentsioone ei ole Jahh Catering OÜ kohustatud menetlema.